SADFs uddannelse er et kvalitetsstempel

I en tid, hvor vi taler så meget om faglighed, er det værd at huske, at vi som lægeeksaminerede SADF-fodplejere har kvalifikationer, der lever fuldt op til SKATs krav om momsfritagelse. I 2018 stadfæstede Landsskatteretten SKATs afgørelsen i en sag, hvor en fodplejer har fået afslag på ansøgning om momsfritagelse efter momslovens § 13, stk.…