Når du er selvstændig fodplejer, er det af stor betydning at være i et fælleskab med et fagligt ståsted, så man sammen står stærkere i den konkurrence, der er på markedet i dag.

Prisen for et SADF-medlemskab er kun kr. 1.875,-/halvårligt, inklusiv forsikring + kr. 500,- for velkomstpakken. Kontingent forfalder 1. januar og 1. juli.

Bemærk at prisen for indmeldelse justeres hver den 15. i måneden med det antal måneder der er gået i indeværende kontingent-periode. Således vil kontingentet ALTID forfalde den 1.1 eller den 1.7.

Når du er medlem af Sammenslutningen af Danske Fodplejere, får du en række medlemsfordele – du får:

Et fagligt ståsted

Gratis rådgivning pr. mail og telefon

Online fagbladet “Danske Fodplejere” og kundemagasinet ``Fodspor``

En forening, der varetager fælles interesser overfor offentlige myndigheder, lovgivere og beslutningstagere

Faglig efteruddannelse

Fagkurser

Fyraftensmøder hos leverandører

Regionsmøder (mød en kollega)

Debatforum

Lokalarrangementer

Markedsføringsværktøjer

Kollektiv erhvervsansvars- og lovpligtig behandlerforsikring inkl. personskadedækning

KODA/Gramex (musikafgift)

Indkøbsaftaler

Beskyttet titel og logo

Faglig anerkendelse m.m.

Samlet annoncering (google, hjemmeside)

Nyhedsbrev pr. mail

To årlige sporeprøver