Når du bliver medlem hos danske fodplejere får du en række fordele.

Et fagligt ståsted

Gratis rådgivning pr. mail og telefon

Fagbladet “Danske Fodplejere” direkte ind ad døren

Varetager fælles interesser overfor offentlige myndigheder, lovgivere og beslutningstagere

Varetager fælles interesser overfor offentlige myndigheder, lovgivere og beslutningstagere

Faglig efteruddannelse

Fagkurser

Fyraftensmøder hos leverandører

Regionsmøder (mød en kollega)

Lokalarrangementer

Markedsføringsværktøjer

Kollektiv erhvervsansvars- og lovpligtig behandlerforsikring inkl. personskadedækning

KODA/Gramex (musikafgift)

Indkøbsaftaler

Beskyttet titel og logo

Faglig anerkendelse m.m.

Samlet annoncering (google, hjemmeside)

Nyhedsbrev pr. mail

Ved udmeldelse finder du udmeldelsesblanket her.