Som selvstændig fodplejer er det af stor betydning at være i et fælleskab med et fagligt ståsted, så man sammen står stærkere i den konkurrence, der er på markedet i dag.

Prisen for et SADF-medlemskab er kun kr. 2.100,-/halvårligt, inklusiv forsikring. Kontingent forfalder 1. januar og 1. juli.

Bemærk, at når der trækkes penge fra din konto, vil beløbet være nedjusteret med det antal måneder, der er gået i indeværende kontingentperiode. I den velkomstmail, vi sender til dig, vil du altid kunne læse, hvor meget der er trukket fra din konto.

Når du er medlem af Sammenslutningen af Danske Fodplejere, får du en række medlemsfordele – du får:

Et fagligt ståsted

Gratis rådgivning pr. mail og telefon

Online fagbladet “Danske Fodplejere”

En forening, der varetager fælles interesser overfor offentlige myndigheder, lovgivere og beslutningstagere

Faglig efteruddannelse

Fagkurser

Fyraftensmøder hos leverandører

Regionsmøder (mød en kollega)

Debatforum

Skattefradrag for kontingent

Lokalarrangementer

Markedsføringsværktøjer

Kollektiv erhvervsansvars- og lovpligtig behandlerforsikring inkl. personskadedækning

KODA/Gramex (musikafgift)

Indkøbsaftaler

Beskyttet titel og logo

Faglig anerkendelse m.m.

Samlet annoncering (google, hjemmeside)

Nyhedsbrev pr. mail

To årlige sporeprøver