Hvem kan blive medlem af SADF?

SADF optager fodplejere og fodterapeuter som medlemmer, der lever op til SKATs til enhver tid gældende krav for momsfritagelse, hvilket betyder, at du kan tilbyde momsfrie behandlinger i kategorien “anden egentlig sundhedspleje”.

SKAT kræver at du har følgende teoretiske baggrund:

200 timer i anatomi/fysiologi
100 timer i sygdomslære/farmakologi
50 timer i psykologi
50 timer i øvrig sundhedsfaglig undervisning

Har du taget ovennævnte fag som E-learning med personligt fremmøde ved eksamen, er dette stadig adgangsgivende jf. SKATs gældende regler på området, og dermed adgangsgivende for medlemsskab hos SADF.

Undervisning i den primære ydelse “fodpleje” skal udgøre minimum 250 timer. *)

Udover ovennævnte skal du have modtaget 10 timers undervisning i klinikvejledning.

*) Indeholdt i de 250 timer er såvel teori som praktisk fodpleje. Det er et krav at du har udført minimum 120 superviserede fodbehandlinger. Har du gennemført flere end 120 superviserede fodbehandlinger tillægges disse de samlede 250 timer i faget fodpleje og kan dermed ikke erstatte den teoretiske undervisning i faget.

SADF optager som udgangspunkt IKKE medlemmer, som har taget teori i den primære ydelse som E-learning eller har gennemført den praktiske del af uddannelsen som hjemmeøvelser.

Lever din uddannelse ikke op til ovenstående krav, men har du f.eks. en sundhedsfaglig uddannelse sammenholdt med flere års beskæftigelse som fodplejer, skal du ikke tøve med at rette henvendelse til os på info@danskefodplejere.dk. Et eventuelt medlemskab vil i så fald bero på en individuel vurdering.

Du kan læse mere om SKATs regler for momsfritagelse/lønsumsregistrering i Skatteministeriets styresignal nr. SKM2012.155.SKAT

Sådan dokumenterer du, at du opfylder kravene for medlemskab hos SADF:

Dokumentation i form af eksamensbevis(er) for din uddannelse skal indsendes sammen med bevis for din momsfritagelse/lønsumsregistrering fra SKAT. Derudover skal du kunne dokumentere, at du har modtaget undervisning i førstehjælp på et niveau som er adgangsgivende for almindelige repetitionskurser. Dit bevis for førstehjælp må ikke være ældre end to år. Dette gælder også, hvis dit seneste bevis er for et repetitionskursus.