SADF Bestyrelse

Sammenslutningen af Danske Fodplejere har en bestyrelse bestående af otte medlemmer, inklusive suppleanterne. Nedenfor finder du kontaktinformationer på alle bestyrelsesmedlemmer. Har du spørgsmål, har du altid mulighed for at kontakte dem.

Bestyrelsen for SADF arbejder løbende på, at sikre de bedste muligheder for vores medlemmer, så vores kunder altid er sikret det bedst mulige fodpleje.

Linda Dam Havmøller
Formand

25 60 80 01

Dyveke Grønbæk
Kasserer
Eva Svenningsen
Næstformand
Dorthe Andersen
Juridisk kontaktperson
Mie Kristensen
Sekretær
Astrid Bøving-Gryberg
Uddannelses- og kursusansvarlig

Bestyrelsen april 2019
Suppleanter

Lisbeth Reksle, Vest

Heidi Veien, Vest