SADF Bestyrelse

Sammenslutningen af Danske Fodplejere har en bestyrelse bestående af otte medlemmer, inklusive suppleanterne. Nedenfor finder du kontaktinformationer på alle bestyrelsesmedlemmer. Har du spørgsmål, har du altid mulighed for at kontakte dem.

Bestyrelsen for SADF arbejder løbende på, at sikre de bedste muligheder for vores medlemmer, så vores kunder altid er sikret det bedst mulige fodpleje.

Linda Dam Havmøller
Formand

25 60 80 01

Dyveke Grønbæk
Kasserer
Heidi Veien
bestyrelsesmedlem
Dorthe Andersen
Næstformand og juridisk kontaktperson
Mie Kristensen
Uddannelses- og kursusansvarlig
Lisbeth Reksle
Sekretær/sporeprøver
Suppleanter

Ingen i øjeblikket