LINDA DAM HAVMØLLER
FORMAND (PR, politiske tiltag, talsmand)

Storegade 8a
6240 Løgumkloster

25 60 80 01

Heidi Veien
Næstformand (Medlemsrådgivning, kredsbestyrer)
Dyveke Grønbæk
Kasserer (Økonomi, kontingent, medlemsregistrering, løn og regnskab)
Astrid Bøving-Gryberg
Bestyrelsesmedlem (Udvikling, temadage, censor og skoleudvalg)
Eva Svenningsen
Sekretær (Referater, arrangements koordinering, PR)
Suppleanter

Mette Bruun, Vest

Gitte Burkhardt, Øst

Dorthe Andersen
Bestyrelsesmedlem (Hygiejneudvalg, Sporeprøver, Persondata og jura)
Lisbeth Reksle
Bestyrelsesmedlem (Hjemmeside, it, grafik og design)
Kredsformænd

Kreds 1:

Mie Kristensen hannesfodklinik@jubii.dk

Heidi Boskov (heidi2008@live.dk)

Kreds 2:

Anni Klint (anni.klint@gmail.com)

Signe Buhl Nielsen (klinikguldager@gmail.com)

Kreds 3:

Bente Hvid (hvidsfodpleje@gmail.com)

Anna Adsbøll (2happy-feet@godmail.dk)

Kreds 4:

Britt Skovgaard Frederiksen (skovgaardsfodpleje@outlook.com)

Theresa Rommedahl (fodklinik@rommedahl.com)