SADF blev dannet i 1975 og var en af flere brancheforeninger. I 1982 indledte SADF et samarbejde med de øvrige organisationer samt LASF (Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter). Ønsket var at få samling på hele fodplejeområdet og standardisere uddannelsen, således at der ikke var forskel på fodplejere og fodterapeuter. For at få fodplejerne statsautoriserede, skulle alle fodplejere på omskolingskursus, et kursus der var tilrettelagt af terapeuterne. I 1984 trak den ene brancheforening sig ud, de fandt vilkårene for samarbejdet med terapeuterne urimelige.

I 1985 indgår SADF, alene, på ny et samarbejde med terapeuterne. Det var ønsket, at man kunne udforme et omskolingsforløb, således at fodplejerne kunne få en autorisation for at beholde tilskuddene fra “Sygeforsikringen Danmark”. Betingelsen for sådan en løsning var, at SADF ikke måtte optage nye medlemmer i brancheforeningen. Der går herefter 10 år – kun få har taget imod et sådan omskolingsforløb.
I 1995- modtager Konkurrencerådet en klage fra en fodplejer over, at Sygeforsikringen “danmark”, der er eneudbyder af generelle patienttilskud til privat fodbehandling, ikke ville yde tilskud til selskabets gruppe 1 eller 2 medlemmer, der fik fodbehandling hos den pågældende fodplejer, fordi hun ikke var organiseret i SADF.
Ved sin afgørelse af 16. juni 1995 fandt Konkurrencerådet, at “danmark”s nugældende retningslinier medfører skadelige virkninger for konkurrencen mellem fodplejere i strid med konkurrencelovens § 11. Sygeforsikringen Danmark og SADF anker afgørelsen. Ved Konkurrenceankenævnets kendelse af 17. juni 1997 stadfæstes Konkurrencerådets afgørelse, idet fristen for efterlevelse af det meddelte påbud dog forlænges til 1. januar 1998.
Den 1. Januar 2008 fusioner tre fodplejeorganisationer, FARF, FAF og SADF og bibeholder navnet SADF. Siden 2008 har brancheforeningen og skolerne arbejdet på at få nedskrevet hele uddannelsesforløbet. Uddannelsen har som sådan ikke ændret sig væsentlig, der manglede blot denne beskrivelse af forløbet – opgaven blev lagt ud til skolerne og i 2012 fik vi en fælles pensumsbeskrivelse der ensretter uddannelsen.

Pensumsbeskrivelsen kan ses under ”uddannelse”.