Sammenslutningen af Danske Fodplejere blev dannet i 1975. Dengang var SADF én af flere brancheforeninger for fodplejere og andre fodbehandlere.

Gennen årene har SADF haft fokus på, at organisere fagligt dygtige fodplejere, sikre borgernes adgang til kvalificeret fodpleje – heriblandt tilskudsbehandlinger – samt skabe en fælles standard for professionel fodpleje.

Med ønsket om at samle de professionelle fodplejere i én fælles organisation, fusionerede SADF den 1. januar 2008 med to andre fodplejeorganisationer: FARF (Foreningen af Registrede Fodplejere) og FAF (Foreningen af Fodplejere). Den nye samlede brancheforening bibeholdte navnet SADF.

En vigtig opgave for SADF, var herefter at få beskrevet og nedskrevet et uddannelsesforløb, der samtidig fungerede som optagelseskrav for fodplejere til SADF. En opgave som de samarbejdende fodplejeskoler gik i hast med, og i 2012 blev en fælles pensumbeskrivelse, der ensretter uddannelsen, vedtaget. I dag udgiver SADF lærebogen “Fodpleje i teori og praksis”, der danner grundlag for uddannelsen til SADF-fodplejer.

Du kan læse pensumbeskrivelsen her.

SADF arbejder fortsat med at være det fælles faglige ståsted for kvalificerede og veluddannede fodplejere. I 2019 åbner foreningen derfor op for at optage medlemmer, der ikke har en SADF-uddannelse, hvis de lever op til bestemte kvalifikationer, der vurderes og godkendes af et optagelsesudvalg.