Har du et ønske om at uddanne dig til fodplejer? Her kan du læse mere om indholdet i uddannelsen på en SADF-samarbejdende skole.

Vi sikrer faglighed og professionalisme med høje krav og retningslinjer til uddannelsen, blandt andet til pensum, undervisere og eksamensform.


Uddannelsens indhold

Anatomi og fysiologi

Formål:
At give eleven en forståelse af den menneskelige organismes opbygning og funktion, således at eleven som behandler vil være i stand til at vejlede kommende kunder i sundheds- og helseanliggender. Indhold:
Efter lærebøger for behandlere indenfor anden egentlig sundhedspleje.

Eksamen:
Skriftlig eksamen – fysisk tilstedeværelse.

Pensum:
Hvad er anatomi og fysiologi, organsystemerne, celle- og vævslære, nervesystemet, de endokrine kirtler, hjertet og kredsløbet, blod- og lymfesystem, kroppens forsvar, fordøjelses systemet, stofskiftet,
vitaminer og mineraler, nyrer og urinveje, lunger og luftveje, kønsorganerne, sanseorganerne, bevægeapparatet incl. knoglelære, ledlære og muskellære.

Sygdomslære incl. farmakologi

Formål:
At gøre behandleren i stand til – i en vis udstrækning – at vurdere baggrunden for præsenterede sygdomsbilleder.

Indhold:
Samme niveau, men i et noget mindre omfang end i sygeplejerskeuddannelsen.

Eksamen:
Skriftlig eksamen – fysisk tilstedeværelse.

Pensum:
Almen sygdomslære: Cellulære forandringer, inflammations- og helingsprocessen, immunologiske reaktioner, infektionspatologi og feber, forstyrrelser i kredsløb og væskebalance, cancer og andre vækstforstyrrelser, smerter. Denne del af faget omhandler de sygdomsprocesser, der kan iagttages i kroppens celler og væv, og dermed i organismen som helhed. Dette skal give forståelse for sygdomsprocesserne som et resultat af en forskydning i kroppens balance. Denne balance er et produkt af ydre påvirkninger og organismens indre modstandskraft eller medfødte modtagelighed (disposition). Sygdomsudvikling er et resultat af ydre påvirkning i kombination med medfødt disposition.

Speciel sygdomslære: Infektionssygdomme, allergiske lidelser, hjerte- og kredsløbssygdomme, blodsygdomme, respirationsorganernes sygdomme, fordøjelsesorganernes sygdomme, nyre- og urinvejs- sygdomme, neurologiske sygdomme, hormonelle sygdomme, sygdomme i bryst og kønsorganer, hudsygdomme, bevægeapparatets sygdomme. Gennemgang af almindelige fysiske (somatiske) sygdomme. Gennemgang af mere sjældne tilstande.

Eksamen:
Der afholdes 2 skriftlige eksaminer – en i anatomi/fysiologi og en i sygdomslære (patologi).

Lærebøger:
Kjeld Bruun-Jensen: Anatomi og Fysiologi, bind 1 & 2
Kjeld Bruun-Jensen: Sygdomslære (Patologi) 
SADF: FODPLEJE i teori og praksis 9. udgave, 1. oplag

 • Diagnose
 • Journalføring
 • Instrumentlære
 • Beskæringsteknik
 • Neglebehandling
 • Infektionstegn
 • Praktisk sårpleje
 • Ortonyxi
 • Kundevejledning
 • Aflastninger
 • Ergonomi
 • Hygiejne

Mindst 120 superviserede og dokumenterede elevbehandlinger.

Støttefag:

Anatomi/Fysiologi

Sygdomslære/Farmakologi

Øvrig sundhedsfaglig undervisning

Kundevejledning/behandling

Eksaminationer:
Ved alle prøver gives der karakter efter 7-trins skalaen.