Fodplejere kan og må udføre selve fodplejen på lige vilkår med fodterapeuter.

Anatomi og fysiologi – 200 lektioner

Formål:
At give eleven en forståelse af den menneskelige organismes opbygning og funktion, således at eleven som behandler vil være i stand til at vejlede kommende kunder i sundheds- og helseanliggender. Indhold:
Efter lærebøger for behandlere indenfor anden egentlig sundhedspleje.

Eksamen:
Skriftlig eksamen – fysisk tilstedeværelse.

Pensum:
Hvad er anatomi og fysiologi, organsystemerne, celle- og vævslære, nervesystemet, de endokrine kirtler, hjertet og kredsløbet, blod- og lymfesystem, kroppens forsvar, fordøjelses systemet, stofskiftet,
vitaminer og mineraler, nyrer og urinveje, lunger og luftveje, kønsorganerne, sanseorganerne, bevægeapparatet incl. knoglelære, ledlære og muskellære.

Sygdomslære incl. farmakologi – 100 lektioner

Formål:
At gøre behandleren i stand til – i en vis udstrækning – at vurdere baggrunden for præsenterede sygdomsbilleder.

Indhold:
Samme niveau, men i et noget mindre omfang end i sygeplejerskeuddannelsen.

Eksamen:
Skriftlig eksamen – fysisk tilstedeværelse.

Pensum:
Almen sygdomslære: Cellulære forandringer, inflammations- og helingsprocessen, immunologiske reaktioner, infektionspatologi og feber, forstyrrelser i kredsløb og væskebalance, cancer og andre vækstforstyrrelser, smerter. Denne del af faget omhandler de sygdomsprocesser, der kan iagttages i kroppens celler og væv, og dermed i organismen som helhed. Dette skal give forståelse for sygdomsprocesserne som et resultat af en forskydning i kroppens balance. Denne balance er et produkt af ydre påvirkninger og organismens indre modstandskraft eller medfødte modtagelighed (disposition). Sygdomsudvikling er et resultat af ydre påvirkning i kombination med medfødt disposition.

Speciel sygdomslære: Infektionssygdomme, allergiske lidelser, hjerte- og kredsløbssygdomme, blodsygdomme, respirationsorganernes sygdomme, fordøjelsesorganernes sygdomme, nyre- og urinvejs- sygdomme, neurologiske sygdomme, hormonelle sygdomme, sygdomme i bryst og kønsorganer, hudsygdomme, bevægeapparatets sygdomme. Gennemgang af almindelige fysiske (somatiske) sygdomme. Gennemgang af mere sjældne tilstande.

Eksamen:
Der afholdes 2 skriftlige eksaminer – en i anatomi/fysiologi og en i sygdomslære (patologi).

Lærebøger:
Kjeld Bruun-Jensen: Anatomi og Fysiologi, bind 1 & 2
Kjeld Bruun-Jensen: Sygdomslære (Patologi)

FagindholdLektioner
Journalføring5
Fodens anatomi30
Ortopædiske deformiteter25
Fodsygdomme25
Dermatologi10
Neglens anatomi & sygdomme25
Kredsløb/Gigt/Diabetes20
Sår10
Hygiejne10
Ortonyxi10
Cases10
Lektioner i alt ; teori i primærydelse180

 

 • Diagnose
 • Journalføring
 • Instrumentlære
 • Beskæringsteknik
 • Neglebehandling
 • Infektionstegn
 • Praktisk sårpleje
 • Ortonyxi
 • Kundevejledning
 • Aflastninger
 • Ergonomi
 • Hygiejne

120 timer superviserede og dokumenterede elevbehandlinger

Lektioner i alt ; praksis i primærydelse     180

Bemærk: Skolerne kan have flere lektioner end opgivet her, da dette er minimumslektioner!

En lektion svarer til 45 min. varighed

SKATs uddannelseskrav iflg. momsloven;
Anatomi/Fysiologi200 lektioner
Sygdomslære/Farmakologi100  lektioner
Psykologi50 lektioner
Introduktion til anden alternativ behandling50 lektioner
Kundevejledning/behandling10 lektioner
Antal teoretiske lektioner i alt  410 lektioner

Ved alle prøver gives der karakter efter 7-trins skalaen.