Om SADF

SADF er en forkortelse af Sammenslutningen Af Danske Fodplejere. Det er en forening, der er sammensat af 3 tidligere organisationer, som har 40 år bag sig.

En brancheforening er en interesseorganisation for virksomheder i en bestemt branche.

For SADF vil det sige, at vi varetager de færdiguddannede fodplejeres interesse. Dvs. holder os orienteret om de politiske beslutninger, der har betydning for branchen, det kan være ændringer i sundhedsloven ect.

Brancheforeningen kan agere som arbejdsgiverforening, dvs. den kan stille krav til dens medlemmer eller til de skoler, der vil godkendes af Brancheforeningen i henhold til de vedtægter, vi arbejder under, eller i forhold til kvalitetssikring.

Det er foreningens opgave at kontrollere, at skolerne som eks. overholder det fastlagte pensum.

Brancheforeningen har sine naturlige begrænsninger, idet en stor del af arbejdet er frivilligt med begrænsede honorarer. Men vores interesse for at udvikle faget er meget stor.